Stan Bentvelsen

Titels Prof. dr.
Voorletters S.C.M.
Hoofdfunctie Directeur Nikhef
Vakgebieden Fysica van elementaire deeltjes en kernfysica
  Natuurkunde
  Fysica van elementaire deeltjes en kernfysica
Leeropdracht Large Hadron Collider Physics
Verbonden aan Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef
Science Park 105
1098 XG Amsterdam
tel.  020 592 2000
stanb@nikhef.nl
Onderzoek/publicaties