Joop Schippers

Titels Prof. dr.
Voorletters J.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Economie en bedrijfskunde
Leeropdracht Nederlandse Arbeids- en emancipatie-economie
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Adam Smith Hall, Kamer T.1.13
Postbus 80125
3508 TC Utrecht
tel.  030 253 7116
j.j.schippers@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties