Jos Bazelmans

Titels Prof. dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Hoofd afdeling Archeologie
Leeropdracht Archeologische monumentenzorg
Verbonden aan Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kamernummer 4.17
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
tel.  033 421 7630
j.bazelmans@cultureelerfgoed.nl
Onderzoek/publicaties