Sally Wyatt

Titels Prof. dr.
Voorletters S.
Hoofdfunctie Programmaleider e-Humanities Group/ Hoogleraar UM
Vakgebieden Digital humanities
  Geesteswetenschappen
  Geesteswetenschappen
Leeropdracht Digital Cultures in Development
Verbonden aan eHumanities Group
p/a Meertens Instituut
Postbus 94264
1090 GG Amsterdam
tel.  020 850 0282
sally.wyatt@ehumanities.knaw.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties