Ab de Jong

Titels Prof. dr.
Voorletters A.F.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Wijsbegeerte
  Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Leeropdracht Vergelijkende godsdienstwetenschappen
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen
Leiden University Centre for the Study of Religion
Postbus 9515
2300 RA Leiden
tel.  071 527 2585
a.f.de.jong@hum.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties