Hans van der Plicht

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Atoomfysica en molecuulfysica
  Fysica van elementaire deeltjes en kernfysica
  Archeologie
Leeropdracht Isotopen Archeologie/Isotopen Chronologie
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
tel.  050 363 4730
j.van.der.plicht@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties