Jos Beijnen

Titels Prof. dr.
Voorletters J.H
Leeropdracht Analytische geneesmiddelentoxicologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Verbonden aan Apotheek Antoni van Leeuwenhoek
MC Slotervaart
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam
tel.  020 512 4342
Onderzoek/publicaties