Jan Hogendijk

Titels Prof. dr.
Voorletters J.P.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek
Leeropdracht Geschiedenis van de wiskunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Mathematisch Instituut
Postbus 80010
3508 TA Utrecht
tel.  030 253 3697
J.P.Hogendijk@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties