Carla Sieburgh

Titels Prof. mr. drs.
Voorletters C.H.
Hoofdfunctie Raadsheer civiele kamer, Hoge Raad der Nederlanden, Hoogleraar RU
Vakgebieden Rechtswetenschappen
Leeropdracht Burgerlijk recht (Europees rechtelijke aspecten)
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Bestuurslid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Radboud Universiteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Postbus 9049
6500 KK Nijmegen
tel.  024 361 1083
c.sieburgh@jur.ru.nl
Onderzoek/publicaties