Alexander van Oudenaarden

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Directeur Hubrecht Instituut / Hoogleraar UU
Vakgebieden Histologie, celbiologie
Leeropdracht Quantitative Biology
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2014
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Directeur van Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek
Verbonden aan Hubrecht Instituut
Postbus 85164
3508 AD Utrecht
tel.  030 212 1800
a.vanoudenaarden@hubrecht.eu
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

 

Alexander van Oudenaarden, Hubrecht Instituut, UMC Utrecht en Universiteit Utrecht, doet onderzoek naar de manier waarop cellen netwerken van genen en eiwitten gebruiken om beslissingen te maken. Zijn groep is voornamelijk geïnteresseerd in hoe enkele cellen de juiste beslissingen nemen, zelfs in de aanwezigheid van grote storende fluctuaties in en buiten de cel.