Philip Scheltens

Titels Prof. dr.
Voorletters P.
Hoofdfunctie Neuroloog/directeur Alzheimercentrum
Vakgebieden Neurologie
Leeropdracht Cognitieve neurologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Amsterdam UMC locatie VUmc
Alzheimercentrum, kamernummer PK-1Z044
De Boelelaan 1118
1081 HZ Amsterdam
tel.  020 444 0816
p.scheltens@amsterdamumc.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Philip Scheltens is hoogleraar neurologie en staflid van het Alzheimercentrum Amsterdam. Zijn doel is dementie behandelbaar te maken door wetenschap en zorg voor dementie op het hoogst mogelijke niveau uit te voeren, binnen Nederland en in internationaal verband.