Aart Liefbroer

Titels Prof. dr.
Voorletters A.C.
Hoofdfunctie Themaleider Family & generations NIDI /Bijzonder hoogleraar VU / Hoogleraar UMCG
Vakgebieden Sociologie
  Demografie
Leeropdracht Demografie jong-volwassenen, intergenerationele overdracht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Jury Hendrik Muller Prijs
Verbonden aan Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
Postbus 11650
2502 AR Den Haag
tel.  070 356 5230
liefbroer@nidi.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties