André Nollkaemper

Titels Prof. mr.
Voorletters P.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Rechtswetenschappen
  Internationaal recht
Leeropdracht Internationaal Publiekrecht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2012
Lid van Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispooort 4-6
1012 CN Amsterdam
tel.  020 525 2637
p.a.nollkaemper@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties