Jan Zaanen

Titels Prof. dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
  Vastestoffysica
  Fysica van elementaire deeltjes en kernfysica
Leeropdracht Theoretische natuurkunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2012
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden, Faculteit W&N
LION, Instituut Lorentz
Postbus 9506
2300 RA Leiden
tel.  071 527 5506
jan@lorentz.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Jan Zaanen is hoogleraar op het gebied van theoretische natuurkunde en gecondenseerde materie bij het Instituut-Lorentz. Zijn interesses liggen op het gebied van kwantummaterie.