Jack Pronk

Titels Prof. dr.
Voorletters J.T.
Hoofdfunctie Hoogleraar TU Delft, afdelingsvoorzitter Biotechnologie
Vakgebieden Microbiologie
  Biochemie
  Biotechnologie
Leeropdracht Industriële microbiologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2020
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Wetenschapscommissie Westerdijk Fungal Biodiversity Institute KNAW
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Fac. Technische Natuurwetenschappen Afd. Biotechnologie
Van der Maasweg 9
2629 HZ Delft
tel.  015 278 3214
j.t.pronk@tudelft.nl
Onderzoek/publicaties

Jack Pronk onderzoekt en modificeert de fysiologie van micro-organismen om ze efficiënter en breder inzetbaar te maken in industriële processen. Hij combineert kwantitatief onderzoek naar de stofwisseling van micro-organismen met genetische modificatie en evolutie in het lab. Ontwikkelen van duurzame processen is een belangrijke drijfveer in Pronks onderzoek. Hij wist bakkersgist zo om te vormen dat het bio-ethanol, een transportbrandstof, kan maken uit suikers in landbouwreststromen. Andere onderzoekslijnen in zijn groep hebben als doel om microben robuuster te maken, en zo industriële processen te intensiveren en daarmee duurzamer te maken. Verschillende van zijn vindingen worden op grote schaal toegepast in de industrie.