Renate Loll

Titels Prof. dr.
Voorletters R.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Fysica van elementaire deeltjes en kernfysica
  Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
Leeropdracht Theoretische fysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2015
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Radboud Universiteit, Faculty of Science
Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics, HEF 79
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
tel.  024 365 2982
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Renate Loll (1962) werkt aan een wiskundige beschrijving van ruimte en tijd die een antwoord kan geven op vragen als ‘waarom heeft ruimte drie dimensies en tijd maar één?’. Uiteindelijk wil ze ruimte en tijd kunnen afleiden uit één fundamentele wet. Om dat te bereiken combineert ze natuurkunde met wiskunde. Met computersimulaties bouwt ze modelversies van het universum die ze vergelijkt met de theorieën van Einstein. Zo ontwikkelt ze nieuwe ideeën over kwantumzwaartekracht. Op het gebied van de hoge-energiefysica heeft Loll grote internationale statuur.