Wil van der Aalst

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters W.M.P.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUE
Vakgebieden Informatiesystemen, databases
  Theoretische informatica
  Software, algoritmen, besturingssystemen
  Kunstmatige intelligentie, expertsystemen
Leeropdracht Informatiesystemen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2014
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen
Adviserend lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Wiskunde & Informatica
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
tel.  040 247 4295
w.m.p.v.d.aalst@tue.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Wil van der Aalst, Technische Universiteit Eindhoven, is internationaal de pionier in de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken voor het ontwerp en de analyse van bedrijfsprocessen. Hij maakt daarbij gebruik van process mining, een relatief nieuw gebied waarbij data mining en het modelleren van processen bij elkaar komen. Met de snelle toename van zeer grote databestanden (big data) is zijn wetenschappelijke benadering van essentieel belang voor de beheersing van processen bij bedrijven, instellingen en organisaties. Hij is een van de meest geciteerde informatici in de wereld.