Inger Leemans

Titels Prof. dr.
Voorletters I.B.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU en Onderzoeksleider NL-lab KNAW Humanities Cluster
Vakgebieden Digital humanities
  Geschiedenis
  Geesteswetenschappen
Leeropdracht Cultuurgeschiedenis
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit
Faculteit der Letteren, Kamer 12a-33
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 7800
inger.leemans@huc.knaw.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties