Antal van den Bosch

Titels Prof. dr.
Voorletters A.P.J.
Hoofdfunctie Directeur Meertens Instituut-KNAW / Bijzonder hoogleraar RU
Vakgebieden Kunstmatige intelligentie, expertsystemen
  Taal- en literatuurwetenschappen
  Informatica
  Communicatiewetenschap
Leeropdracht Example-based language modelling
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2012
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Raad voor Geesteswetenschappen
Directeur van Meertens Instituut. Onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur
Verbonden aan Meertens Instituut
Postbus 10855
1001 EW Amsterdam
tel.  020 462 8500
antal.van.den.bosch@meertens.knaw.nl
Onderzoek/publicaties

Antal van den Bosch ontwikkelt technologieën die gebaseerd zijn op ‘machine learning’: methoden om computers automatisch patronen te laten vinden in grote hoeveelheden data, in dit geval tekst en spraak. Zijn belangstelling gaat daarbij uit naar memory based learning (algoritmes die nieuwe data rechtstreeks vergelijken met in het geheugen opgeslagen data); historische en hedendaagse taalvariatie; de relatie tussen geschreven en gesproken taal, en text mining: met data mining-technieken waardevolle informatie halen uit omvangrijke tekstverzamelingen.

Sinds 1 januari 2017 is Van den Bosch directeur van het Meertens Instituut van de KNAW.