Jaap Seidell

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Directeur afdeling gezondheidswetenschappen
Vakgebieden Voeding
  Gedragswetenschappen en onderwijskunde
  Sociale geneeskunde
Leeropdracht Voeding en Gezondheid
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2012
Lid van Beoordelingscommissie KNAW Fonds Medische Wetenschappen
Lid van Cie Optimale verhouding talent, thematische en vrije onderzoeksprogramma's NWO
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lid van Raad voor Medische Wetenschappen (RMW)
Verbonden aan Vrije Universiteit / VU Medisch Centrum
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 6995
j.c.seidell@vu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties