Jaap Seidell

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Directeur afdeling gezondheidswetenschappen
Vakgebieden Gedragswetenschappen en onderwijskunde
  Voeding
  Sociale geneeskunde
Leeropdracht Voeding en Gezondheid
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2012
Bestuurslid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lid van Beoordelingscommissie KNAW Fonds Medische Wetenschappen
Lid van Cie Optimale verhouding talent, thematische en vrije onderzoeksprogramma's NWO
Lid van Raad voor Medische Wetenschappen (RMW)
Verbonden aan Vrije Universiteit / VU Medisch Centrum
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 6995
j.c.seidell@vu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties