Corné Pieterse

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters C.M.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Landbouw en tuinbouw
  Biotechnologie
  Plantkunde
  Microbiologie
  Biochemie
Leeropdracht Plant-microbe-interacties
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2013
Voorzitter van Wetenschapscommissie Westerdijk Fungal Biodiversity Institute KNAW
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht, Faculteit Bètawetenschappen
Departement Biologie, Leerstoelgroep Plant-Microbe Interacties
Padualaan 8
3584 CH Utrecht
tel.  030 253 6887
c.m.j.pieterse@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

 

Corné Pieterse  doet pionierswerk op het gebied van systemische resistentie tegen pathogenen in planten. Jaarlijks gaat een groot deel van de voedselproductie verloren door ziekten en aantasting van gewassen. Pieterse onderzoekt de manier waarop het immuunsysteem van planten hen weet te beschermen tegen belagers als micro-organismen en insecten. Daarbij spelen plantenhormonen een rol, maar voor hun overleving zijn planten ook afhankelijk van goedaardige microflora die hun immuunsysteem stimuleert.