Ronald Cramer

Titels Prof. dr.
Voorletters R.J.F.
Hoofdfunctie Groepsleider Cryptology CWI, Hoogleraar UL
Vakgebieden Logica, verzamelingen- en getallenleer
  Theoretische informatica
  Algebra, groepentheorie
Leeropdracht Cryptologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2013
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

 

Ronald Cramer houdt zich bezig met cryptografie, met de wiskunde van de digitale veiligheid, die bijvoorbeeld belangrijk is voor internettransacties. Het Cramer-Shoup cryptosysteem waarover hij samen met zijn Amerikaanse collega Victor Shoup publiceerde was het eerste praktische systeem dat bestand is tegen actieve aanvallen. Het systeem werd een internationale standaard. Ook ontwierp Cramer een systeem voor veilige samenwerking tussen partijen die elkaar niet vertrouwen. De door hem gevonden nieuwe toepassingen van klassieke wiskunde in de cryptografie zijn baanbrekend. Cramer behoorde tot de eerste lichting van De Jonge Akademie.