Henriëtte de Swart

Titels Prof. dr.
Voorletters H.E.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Romaanse taal- en letterkunde
Leeropdracht Franse taalkunde
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2013
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Jury KNAW Early Career Awards Domein GW
Verbonden aan Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen
Departement Talen, Literatuur en Communicatie, Afdeling Franse taal en cultuur
Trans 10
3512 JK Utrecht
tel.  030 253 6204
h.deswart@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Henriëtte de Swart is internationaal bekend door haar belangrijke bijdragen aan de theoretische semantiek: de studie van betekenis van natuurlijke taal. Haar technisch vernieuwend werk heeft een basis in de Franse taalkunde, maar ze heeft een pioniersrol gespeeld in het ontstaan van taalvergelijkende semantiek en het benutten van semantische inzichten in de analyse van interactie en in de taaltypologie. Ze is auteur van het veelomvattende, inleidende boek Introduction to Natural Language Semantics.