Bas van Bavel

Titels Prof. dr.
Voorletters B.J.P.
Hoofdfunctie Faculteitshoogleraar UU
Vakgebieden Moderne en contemporaine geschiedenis
  Middeleeuwen
Leeropdracht Transities van economie en samenleving
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2013
Voorzitter van Social Sciences and Humanities
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
Verbonden aan Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen
Departement Geschiedenis, Afdeling Economische en Sociale Geschiedenis
Drift 6
3512 BS Utrecht
tel.  030 253 6472
b.j.p.vanbavel@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

 

Bas van Bavel heeft met een eigen innovatieve en interdisciplinaire benadering een nieuw perspectief gegeven aan de economische geschiedenis van de middeleeuwen. Zijn onderzoek bestrijkt een tijdspanne van de vroege middeleeuwen tot in de moderne tijd en is geografisch breed (van de Lage Landen tot en met Irak). Van Bavels analyse van de pre-industriële economie heeft onze kijk op de rol die markten speelden ingrijpend gewijzigd.