Piek Vossen

Titels Prof. dr.
Voorletters P.Th.J.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU
Vakgebieden Kunstmatige intelligentie, expertsystemen
  Communicatiewetenschap
  Informatica
  Natuurwetenschappen en techniek
  Taal- en literatuurwetenschappen
  Sociale wetenschappen
  Digital humanities
  Geesteswetenschappen
Leeropdracht Computationale lexicologie
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2017
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Wetenschapscommissie Meertens Instituut-KNAW
Verbonden aan Vrije Universiteit
Fac.Geesteswetenschappen, Afd. Taal, Literatuur & Communicatie (TLC)
Computational Lexicology & Terminology Lab (CLTL), De Boelelaan 1105, level 13
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 6457
piek.vossen@vu.nl
Persoonlijke website

Piek Vossen ontwikkelt computermodellen die taal begrijpen. Vossen leidde EuroWordNet, een project waarbij woorden in acht talen via hun betekenis met elkaar verbonden worden en samen een groot netwerk (spinnenweb) vormen. Computers gebruiken zulke netwerken om het verschil te zien tussen bijvoorbeeld bank als spaarbank en zitbank in een tekst.

Verder wordt Vossen beschouwd als de belangrijkste Nederlandse onderzoeker op het gebied van text-mining. Hij bedacht de 'Geschiedenisrecorder': een computersysteem dat massaal nieuwsberichten leest, gebeurtenissen herkent en aan elkaar koppelt om zo automatisch de geschiedenis over jaren vast te leggen. Vossen werkte zo'n tien jaar in het bedrijfsleven voor zijn bliksemcarrière in de wetenschap begon.

Piek Vossen is benoemd op een domeinoverschrijdende plaats (Geesteswetenschappen, Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen en Natuur- en Technische Wetenschappen).