Hermen Overkleeft

Titels Prof. dr.
Voorletters H.S.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL, Wetenschappelijk Directeur Leiden Institute of Chemistry (LIC)
Vakgebieden Biochemie
  Organische chemie
Leeropdracht Bio-organische chemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2018
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden
Gorlaeus Laboratories
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden
tel.  071 527 4342
h.s.overkleeft@chem.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Hermen Overkleeft wil inzicht krijgen in biologische processen op moleculair niveau. Hij combineert organische chemie met glycobiologie en immunologie. Hij ontwerpt bijvoorbeeld reactieve moleculen die met verschillende enzymklasses (zowel proteases als glycosidases) reageren en vervolgens irrreversibel gebonden blijven.

Met deze gereedschapskist heeft hij verschillende diagnostische agens ontwikkeld die van toepassing zijn in uiteenlopende ziektes, van hematologische kankers tot lysosomale stapelingsziektes. Ook kunnen deze reagentia benut worden in de zoektocht naar verbindingen die op deze ziektes zouden kunnen ingrijpen.