Erwin Bulte

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters E.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar WUR
Vakgebieden Ontwikkelingsstudies
  Personeelwetenschappen
Leeropdracht Ontwikkelingseconomie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2017
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Jury Heineken Young Scientists Award
Lid van Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
Verbonden aan Wageningen University & Research
Ontwikkelingseconomie
tel.  0317 485 286
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Erwin Bulte is een ontwikkelingseconoom die met behulp van grootschalige experimenten in Afrika en Azië onderzoek doet naar de relatie tussen instituties en economische groei. Samen met zijn team onderzocht hij de relatie tussen geweld, altruïsme en economische groei in het door burgeroorlog geteisterde Burundi. Op het platteland van Sierra Leone en Liberia heeft hij onderzoek gedaan naar de invloed van lokaal bestuur en corruptie op de effectiviteit van ontwikkelingshulp en investeringskeuzes van dorpelingen.