Linda Steg

Titels Prof. dr.
Voorletters E.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Psychologie
Leeropdracht Omgevingspsychologie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2017
Voorzitter van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Vakgroep Psychologie
Grote Kruisstraat 2
9712 TS Groningen
tel.  050 363 6482
e.m.steg@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Linda Steg richt zich op de vraag hoe we milieubewust gedrag kunnen begrijpen, voorspellen en beïnvloeden. Ze onderzocht onder andere hoe mensen hun auto gebruiken en waarom mensen energie verspillen. Steg liet zien dat als het om het milieu gaat, mensen zich minder laten leiden door kosten-batenanalyses, feiten en argumenten en meer door normen, waarden en gevoelens. Het onderzoek van Steg helpt beleidsmakers die het gedrag van mensen willen beïnvloeden.