Hans Kuipers

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.A.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUE
Vakgebieden Chemische technologie, procestechnologie
Leeropdracht Meerfasenreactoren
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2015
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Scheikundige Technologie, Capaciteitsgroep SMR
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
tel.  040 247 4158
j.a.m.kuipers@tue.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Hans Kuipers (1959) werkt aan begrip van stromingen die uit meerdere fasen bestaan, zoals vloeistof-gas of gas-vast. Met zeer geavanceerde computersimulaties ontwikkelt Kuipers nauwkeurige modellen voor nieuwe chemische reactoren in de procesindustrie om onder meer synthetische brandstoffen, kunstmest, waspoeder, polymeren en een groot aantal andere producten op grote schaal te produceren. Zijn werk geniet wereldwijde faam.