Pauline Kleingeld

Titels Prof. dr.
Voorletters P.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Wijsbegeerte
Leeropdracht Ethiek en haar geschiedenis
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2015
Lid van Beoordelingscommissie Fonds KNAW-Instituten
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Wijsbegeerte
Oude Boteringestraat 52
9712 GL Groningen
tel.  050 363 6775
pauline.kleingeld@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Pauline Kleingeld (1962) is een van de meest vooraanstaande deskundigen op het gebied van de Kantiaanse ethiek en politieke filosofie. Ze publiceerde over thema’s als de vrijheid van de wil, de rol van emoties, en het kosmopolitisme in heden en verleden. Kleingeld weet een belangrijke brug te slaan tussen ontwikkelingen in de gedragswetenschappen en de ethiek. Momenteel houdt zij zich bezig met de betekenis van empirisch psychologisch onderzoek voor de ethiek en met de vraag naar de fundering van morele plichten.