Wim van der Putten

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters W.H.
Hoofdfunctie Afdelingshoofd Terrestrial Ecology NIOO-KNAW
Vakgebieden Ecologie
Leeropdracht Functionele biodiversiteit
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2015
Voorzitter van Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Afdeling Terrestrische Ecologie
Droevendaalseweg 10
6708 PB Wageningen
tel.  0317 473 599
w.vanderputten@nioo.knaw.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Wim van der Putten (1958) is een internationaal erkend leider in de bodemecologie. Zo heeft hij baanbrekend werk verricht aan de rol van ziekteverwekkers in de bodem bij de natuurlijke ontwikkeling van vegetaties. We snappen door zijn onderzoek beter hoe ecosystemen op het land werken, wat de invloed van biodiversiteit is en hoe we de aanpassing van vegetatie aan het klimaat accurater kunnen voorspellen. Door het leven boven- en ondergronds te koppelen in zijn onderzoek is er binnen de bodemecologie zelfs een nieuwe ‘subdiscipline’ ontstaan.