Joost Reek

Titels Prof. dr.
Voorletters J.N.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Katalyse
  Fysische chemie
  Organische chemie
  Anorganische chemie
Leeropdracht Supramoleculaire katalyse
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2015
Voorzitter van Beoordelingscommissie Fonds KNAW-Instituten
Voorzitter van Van 't Hoff-Fonds
Bestuurslid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam, FNWI
Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences
Science Park 904
1098 XH Amsterdam
tel.  020 525 6437
j.n.h.reek@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Joost Reek (1967) houdt zich bezig met de ontwikkeling van supramoleculaire concepten in de katalyse. Daarbij laat hij zich inspireren door voorbeelden uit de natuur. Zijn werk op het gebied van de katalyse krijgt wereldwijd wetenschappelijke erkenning én het heeft commerciële potentie.