Nynke Dekker

Titels Prof. dr.
Voorletters N.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
  Nanotechnologie
  Biofysica, klinische fysica
  Microbiologie
  Biochemie
Leeropdracht Biofysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2015
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Jury van de Dr. H.P. Heinekenprijs voor Biochemie en Biofysica
Lid van Wetenschapscommissie Hubrecht Instituut
Verbonden aan Technische Universiteit Delft, Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Kavli Institute of Nanoscience, Afdeling Bionanoscience
Lorentzweg 1
2628 CJ Delft
tel.  015 278 3219
n.h.dekker@tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Nynke Dekker (1971) werkt op het snijvlak van natuurkunde en biologie: ze doet onderzoek naar de fysische eigenschappen van biologische moleculen. Dekker kijkt bijvoorbeeld naar het mechanisme van celreplicatie in levende bacteriële cellen. Met door haarzelf ontworpen instrumenten die op nanoschaal kunnen meten, zoals de magnetische torsiepincet, kan ze ook experimenten doen om de werking van eiwitten die de draaiing van DNA beïnvloeden te bestuderen. Een beter begrip van wat zich op moleculair niveau in de cel afspeelt is op termijn cruciaal voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Dekker heeft een brede invloed in de wetenschappelijke wereld.