Brenda Penninx

Titels Prof. dr.
Voorletters B.W.J.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar VUMC
Vakgebieden Psychiatrie, medische psychologie
  Epidemiologie en medische statistiek
Leeropdracht Psychiatrische epidemiologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2016
Voorzitter van Raad voor Medische Wetenschappen (RMW)
Lid van Commissie Rolling Grant Fonds
vicevoorzitter van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan VU Medisch Centrum
Afdeling Psychiatrie
AJ Ernststraat 1187
1081 HL Amsterdam
tel.  020 788 5437
b.penninx@vumc.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Brenda Penninx is een van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van depressie. Haar grootschalige en interdisciplinaire aanpak waarmee zij het ontstaan, het beloop en de gevolgen van depressie in kaart brengt is wereldwijd uniek. Zij leidt bijvoorbeeld de nationale Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA).

Haar werk is van groot belang voor het aantonen en begrijpen van de samenhang tussen depressie en somatische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Ook heeft zij aangetoond dat er verschillende depressievormen zijn, waaronder een met de typisch melancholische verschijnselen en een met atypische en immuun-metabole kenmerken, waarvoor andere personalized behandelstrategieën vereist lijken. Dit kan beschouwd worden als een grote doorbraak in het depressieonderzoek.