André Klip

Titels Prof. mr.
Voorletters A.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar UM
Vakgebieden Rechtswetenschappen
  Internationaal recht
  Straf (proces) recht en criminologie
Leeropdracht Strafrecht, strafprocesrecht en grensoverschrijdende aspecten van het strafrecht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2016
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Jury Ammodo Science Award (Social Sciences)
Verbonden aan Maastricht University
Faculty of Law, Vakgroep strafrecht en criminologie
Postbus 616
6200 MD Maastricht
tel.  043 388 3145
andre.klip@maastrichtuniversity.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

André Klip is een vooraanstaand autoriteit in Nederland en Europa op het gebied van het internationale en Europese straf- en strafprocesrecht. Hij leverde fundamentele bijdragen aan het onderzoekveld van het Europees strafrecht, een terrein dat twintig jaar geleden geheel afwezig was en mede dankzij hem tot bloei is gekomen.

Klip is steeds betrokken geweest in de rechtspraktijk, onder meer bij procedures van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Joegoslaviëtribunaal.