Beatrice de Graaf

Titels Prof. dr.
Voorletters B.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Moderne en contemporaine geschiedenis
  Geschiedenis
Leeropdracht History of International Relations and Global Governance
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2017
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
Verbonden aan Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen,
Dep. Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Afd. Geschiedenis Internationale Betrekkingen
Drift 6
3512 BS  Utrecht
tel.  030 253 5127
b.a.degraaf@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Beatrice de Graaf doet onderzoek naar de geschiedenis van veiligheid en (contra)terrorisme vanaf de negentiende eeuw tot heden. Met een internationaal team onderzoekt ze het ontstaan en de effecten van Europese veiligheidsregimes in de negentiende eeuw. Daarnaast bestudeert De Graaf hedendaagse vormen van radicalisering en duidt in de media de achtergronden van terrorisme en internationale spanningen. Ze is onder meer wetenschapscolumnist in de NRC, zit in de European Council on Foreign Relations, was lid van De Jonge Akademie en zat onder meer de Nationale Wetenschapsagenda voor.