Frits Hilgen

Titels Dr.
Voorletters F.J.
Hoofdfunctie Universitair hoofddocent UU
Vakgebieden Aardwetenschappen
  Paleontologie, stratigrafie
Leeropdracht (Cyclo)stratigrafie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2017
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Geowetenschappen, Dep. Aardwetenschappen
Stratigrafie/ Paleontologie, Heidelberglaan 2
3584 CS Utrecht
tel.  030 253 5002
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Frits Hilgen is wereldleider in de ontwikkeling van een nieuwe geologische dateringsmethode. Hiervoor legt hij een verband tussen sedimentaire patronen en astronomische veranderingen in de positie en stand van de aarde ten opzichte van de zon. Deze zogeheten astronomische dateringsmethode wordt gezien als de meest nauwkeurige techniek om de absolute ouderdom van de geologische tijdschaal te bepalen. Frits Hilgen werkt nauw samen met andere onderzoekers die omkeringen in het aardmagneetveld (Fort Hoofddijk), radiometrische dateringsmethoden (Vrije Universiteit) en klimaatveranderingen (KNMI) bestuderen.