Mirjam van Praag

Titels Prof. dr.
Voorletters C.M.
Hoofdfunctie Voorzitter College van Bestuur VU
Vakgebieden Economie en bedrijfskunde
Leeropdracht Economie en Bedrijfskunde
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2020
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
College van Bestuur
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
tel.  020 5985 305
c.m.van.praag@vu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Mirjam van Praag is een prominente voortrekker van onderzoek naar de economische rol en betekenis van ondernemerschap. Zij gebruikt hierbij geavanceerde econometrische modellen voor start, duur en succes van zelfstandig ondernemerschap. Ook onderzoekt Van Praag met gebruik van (veld)experimenten het effect van verschillende interventies op het gedrag van ondernemers. In haar publicaties toont ze het belang van onderwijs aan voor succesvol ondernemerschap. Ook laat ze zien dat teams met een evenwichtige (gender)balans betere prestaties leveren dan eenzijdig samengestelde teams. Van Praag is nu voorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam, en daarnaast nog steeds actief als hoogleraar en begeleider van promovendi.