Christian Lange

Titels Prof. dr.
Voorletters C.R.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Godgeleerdheid en religiewetenschappen
  Taal- en letterkunde overige taalgroepen
  Kunst- en cultuurwetenschappen
Leeropdracht Islamologie en Arabistiek
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2018
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Jury De la Court-Prijs
Lid van Raad voor Geesteswetenschappen
Lid van Stichting J. Gonda-Fonds
Verbonden aan Universiteit van Utrecht
Faculteit van Geesteswetenschappen, Departement Filosofie en Religiewetenschap
Janskerkhof 13
3512 BL Utrecht
tel.  030 253 1978
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Christian Lange is een van de meest prominente Arabisten en Islamologen van zijn generatie. Lange combineert de klassieke tekstuele aanpak van de islam met inzichten uit de sociologie, de religiewetenschap, de filosofie en de antropologie. Hij schreef onder andere een cultuurgeschiedenis van het paradijs en de hel in de islam. Lange organiseert op de universiteit een wekelijkse leesclub waarin Arabische teksten worden gelezen en probeert jonge onderzoekers uit het Midden- en Nabije Oosten in Utrecht een plek te geven waar ze hun onderzoek kunnen verrichten.