Petra de Jongh

Titels Prof. dr.
Voorletters P.E.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Katalyse
  Anorganische chemie
  Energie
  Nanotechnologie
  Fysische chemie
Leeropdracht Anorganische Nanomaterialen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2018
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan University of Utrecht
Debye Institute for Nanomaterials Science
David de Wiedgebouw, K4.84, Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht
tel.  030 253 1747
p.e.dejongh@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Petra de Jongh doet fundamenteel onderzoek naar nanomaterialen die gebruikt kunnen worden als katalysator of voor het opslaan en omzetten van duurzame energie. Internationaal bekend werd zij voor het eerst door haar onderzoek naar de nanostructuur van materialen voor de opslag van waterstof. Ook ontdekte ze onder meer een manier om lithium-batterijen veiliger en compacter te maken. De kern van haar onderzoek is echter het begrijpen van katalysatoren en het ontwerpen van nog betere en nieuwe katalysatoren, bijvoorbeeld met een langere levensduur, hogere efficiëntie of voor nieuwe duurzame processen, zoals het maken van solar fuels.