Michel Orrit

Titels Prof. dr.
Voorletters M.A.G.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Natuurkunde
  Fysische chemie
  Scheikunde
  Natuurwetenschappen en techniek
  Atoomfysica en molecuulfysica
Leeropdracht Moleculaire fysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2018
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden
Huygens Laboratorium
Postbus 9504
2333 CA Leiden
tel.  071 527 1720
orrit@physics.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Michel Orrit legde de basis voor de éénmolecuul-optica. Hij ontwikkelde een gevoelige techniek die met laserlicht van specifieke golflengten individuele moleculen laat oplichten. Eerst konden alleen fluorescerende moleculen worden bestudeerd, maar later breidde Orrit de techniek uit zodat die ook werkt bij 'donkere' moleculen.

Een van zijn meest recente wapenfeiten is dat hij met behulp van een goud-nanodeeltje enkele eiwitmoleculen kon waarnemen. De technieken van Orrit helpen om allerlei fysische en chemische processen in levende materie te ontrafelen. Orrit ontving in 2017 de NWO-Spinozapremie.