Leonard van den Berg

Titels Prof. dr.
Voorletters L.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar UMC Utrecht
Vakgebieden Neurologie
Leeropdracht Experimentele Neurologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2019
Lid van Beoordelingscommissie KNAW Fonds Medische Wetenschappen
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lid van Jury Ammodo Science Award (Biomedical Sciences)
Verbonden aan UMC Utrecht
Braincenter, Afdeling Neurologie
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
tel.  088 755 7939
lberg@umcutrecht.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

De ongeneeslijke ziekte ALS en verwante aandoeningen staan centraal in het werk van Leonard van den Berg. Met klinisch en genetisch onderzoek, leefstijlonderzoek en beeldvormingstechnieken zoekt zijn onderzoeksgroep naar wat precies leidt tot de uitval van motorische zenuwcellen en verlamming van de spieren. Van den Berg gebruikt krachtige bio-informatica om grote hoeveelheden data te kunnen interpreteren. Ook samenwerking is een van zijn troeven. Zo is hij oprichter en coördinator van ALS Centrum Nederland en leidt hij meerdere internationale onderzoeksprojecten. Zijn werk geeft hoop dat er op den duur een behandeling voor ALS komt.