Ibo van de Poel

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters I.R.
Hoofdfunctie Hoogleraar TU Delft
Vakgebieden Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2020
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan TU Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Afd. Values, Technology & Innovation
Jaffalaan 5
2628 BX Delft
tel.  015 278 4716
i.r.vandepoel@tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Ibo van de Poel helpt ingenieurs waarden zoals veiligheid, duurzaamheid, privacy, welzijn en rechtvaardigheid in hun ontwerpen te verwerken. Hij heeft het ‘probleem van vele handen’ beschreven: in R&D-netwerken voelt soms niemand zich moreel verantwoordelijk voor het eindproduct, omdat vele mensen losse handelingen verrichten. Van de Poel ontwikkelt strategieën om hiermee om te gaan. Ook kijkt hij naar ethische aspecten van nieuwe technologieën, zoals bio- en nanotechnologie. Conventionele benaderingen van risicomanagement zijn hierop niet direct toepasbaar, omdat de risico’s nog onbekend of onzeker zijn. Van de Poel beschouwt zo’n opkomende technologie als een sociaal experiment: hij probeert voorwaarden te formuleren waaronder zo’n experiment moreel acceptabel is.