Lotte Jensen

Titels Prof. dr.
Voorletters L.E.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Taal- en literatuurwetenschappen
  Geschiedenis
Leeropdracht Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2020
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Raad voor Geesteswetenschappen
Verbonden aan Radboud Universiteit
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
tel.  024 361 2981
lotte.jensen@ru.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Lotte Jensen heeft spraakmakend onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse identiteit gedaan. Ze heeft de relatie tussen Nederlandse literatuur en het proces van identiteitsvorming in de zeventiende tot negentiende eeuw opnieuw gedefinieerd. Ze combineert daarbij benaderingen uit de cultuurgeschiedenis, persgeschiedenis, Nederlandse literatuur en nationalismestudies. In haar huidige onderzoek kijkt ze vanuit een internationaal perspectief naar het verband tussen rampen en culturele identiteit. Jensen laat zien dat rampen sterke banden smeden. Haar vele publieke optredens onderscheiden zich door een genuanceerde en constructieve opstelling en door haar grote talent voor het schetsen van verhelderende parallellen tussen verleden en heden.