Marjolein Dijkstra

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
  Fysische chemie
  Nanotechnologie
Leeropdracht Computer simulations Soft Matter
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2020
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Debye institute for Nanomaterials Science
Princetonplein 1
3584 CC Utrecht
tel.  030 253 3270
M.Dijkstra@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Marjolein Dijkstra werkt aan het fundamentele begrip van colloïdale suspensies, zoals melk, bloed, verf en inkt. Het zijn vloeistoffen waarin zich colloïdale deeltjes bewegen die kleiner zijn dan een honderdste van de doorsnee van een haar, vaak samen met andere typen deeltjes zoals ionen en polymeren. Dijkstra ontwikkelt nieuwe computersimulatietechnieken om het gedrag van deze complexe oplossingen theoretisch te voorspellen. Haar werk is niet alleen wetenschappelijk baanbrekend, maar ook praktisch toepasbaar. Dit blijkt uit de vele samenwerkingsprogramma’s met bedrijven waaraan Dijkstra deelneemt, zoals het Advanced Research Center Soft Advanced Materials en het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium. Haar meest recente onderzoek richt zich er op om passieve nanomaterialen tot leven te brengen.