Harry Buhrman

Titels Prof. dr.
Voorletters H.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA, Groepsleider Algorithms & Complexity CWI, Directeur QuSoft
Vakgebieden Bioinformatica, biomathematica
  Operationele research
  Theoretische informatica
  Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
  Logica, verzamelingen- en getallenleer
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2020
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)
Algorithms & Complexity group
Science Park 123
1098 XG Amsterdam
tel.  020 592 4076
buhrman@cwi.nl
Persoonlijke website

Harry Buhrman is een pionier op het veelbelovende gebied van quantumrekenen. Al in de tweede helft van de jaren negentig begon hij een van de eerste onderzoeksgroepen gericht op dit gebied, bij het Centrum Wiskunde & Informatica. Buhrman opereert op het raakvlak van de informatica, wiskunde en natuurkunde. Een rode draad door zijn werk is het in kaart brengen van de rekenkracht en mogelijkheden van computers en communicatienetwerken. Dit doet hij door nieuwe algoritmen en communicatieprotocollen te ontwerpen, en door het ontwikkelen van technieken om de optimaliteit hiervan aan te tonen. Met name zijn werk aan quantumcommunicatie en quantumondergrenzen is vermaard. Wat betreft het ontwikkelen van quantumsoftware zette Buhrman Nederland op de kaart. Naast zijn onderzoeksgroep leidt Buhrman grote onderzoeksconsortia zoals Qusoft, het Nederlandse onderzoekscentrum voor quantumsoftware, en inspireerde hij vele jonge onderzoekers.