Vincent Jaddoe

Titels Prof. dr.
Voorletters V.W.V.
Hoofdfunctie Hoogleraar EUR
Vakgebieden Preventieve gezondheidszorg, GVO
  Epidemiologie en medische statistiek
  Kindergeneeskunde
Leeropdracht Kindergeneeskunde - Epidemiologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2020
Lid van Beoordelingscommissie KNAW Fonds Medische Wetenschappen
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Erasmus MC
Afdeling Kindergeneeskunde, Core Facility Generation R
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
tel.  010 704 3405
v.jaddoe@erasmusmc.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Vincent Jaddoe is gefascineerd door de ontwikkeling in de allereerste fase van het leven - de periode voorafgaand aan de zwangerschap tot aan de eerste jaren na de geboorte en de consequenties voor de latere gezondheid. Hij onderzoekt hierbij in het bijzonder het samenspel van genetische en leefstijlfactoren in relatie tot de conceptie en de embryonale ontwikkeling en de latere cardiovasculaire en metabole gezondheid. Jaddoe is hoofdonderzoeker van het Generation R-programma, waarin meer dan 10.000 kinderen samen met hun ouders vanaf de allereerste fase in het leven tot de volwassenheid in detail worden bestudeerd. Resultaten uit dit grootschalige onderzoek hebben op verschillende plekken een rol gekregen in preventieve strategieën gericht op toekomstige ouders en jonge kinderen.