Karin Roelofs

Titels Prof. dr.
Voorletters K.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU, voorzitter Affective Neuroscience groep
Vakgebieden Psychologie
Leeropdracht Experimentele Psychopathology
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2020
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Radboud Universiteit, Behavioural Science Institute &
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour (DCCN)
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
tel.  024 361 0651
k.roelofs@donders.ru.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Karin Roelofs is een expert op het gebied van stress en stress-gedrag. Ze onderzoekt de psychologische en neuro-endocriene mechanismen die ten grondslag liggen aan hoe mensen omgaan met stress. Hoe maken mensen beslissingen onder stress? Hoe reguleren mensen hun emoties en wat helpt als ze hierbij problemen ondervinden? Deze vragen onderzoekt Roelofs in het laboratorium, met brain imaging-technieken, neurale stimulatie en het toedienen van hormonen. Zij heeft eraan bijgedragen dat in haar onderzoeksveld de aandacht is verschoven van kwetsbaarheid en psychopathologie naar veerkracht en herstelvermogen. Haar onderzoek is veelbelovend voor de vroege opsporing en behandeling van affectieve afwijkingen, en voor het begeleiden van mensen met stressvolle beroepen. Roelofs coördineert bijvoorbeeld grote onderzoeken naar veerkracht bij politieagenten.