Barbara Terhal

Titels Prof. dr.
Voorletters B.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar TU Delft
Vakgebieden Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
Leeropdracht Quantum Computing
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2020
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan TU Delft & Qu Tech
Faculteit EWI
Lorentzweg 1
2628 CJ Delft
tel.  015 278 1798
b.m.terhal@tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Barbara Terhal is een autoriteit in de quantuminformatietheorie. In 1999 promoveerde ze als allereerste in Nederland op het gebied van quantumrekenen. Daarbij introduceerde ze het concept van ‘entanglement witnesses’, waarmee een verstrengelde quantumtoestand van een niet-verstrengelde toestand kan worden onderscheiden. Dit concept wordt inmiddels op grote schaal toegepast in zowel theorieën als experimenten. Tegenwoordig is Terhal een internationale expert op het gebied van quantumfoutcorrectie, een onderzoeksdomein dat cruciaal is voor het bouwen van betrouwbare quantumcomputers. Haar zoektocht naar foutcorrectie heeft onderweg veel nieuwe inzichten opgeleverd en tot een beter begrip geleid van wat quantumcomputers wel en niet kunnen.