Dolf Weijers

Titels Prof. dr.
Voorletters D.
Hoofdfunctie Hoogleraar WUR
Vakgebieden Biochemie
  Plantkunde
  Histologie, celbiologie
Leeropdracht Biochemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2021
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Wageningen Universiteit
Laboratorium voor Biochemie
Postbus 8128
6708 WE Wageningen
tel.  0317 482 866
dolf.weijers@wur.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Hoe slagen cellen erin samen een goed functionerend meercellig organisme te vormen? Dit soort fundamentele vragen onderzoekt Dolf Weijers aan de hand van plantenembryo’s. Door biochemie, genetische celbiologie en evolutionaire biologie te combineren heeft hij belangrijke moleculaire mechanismen en genregulatoire netwerken opgehelderd, die het gedrag van cellen verklaren. Weijers is een schaap met vijf poten: naast een gedreven onderzoeker is hij ook een geliefd docent. Ook zet hij zich enthousiast in om de kwaliteit van het wetenschappelijk landschap te verbeteren. Zo heeft hij het Wetenschapscafé Wageningen en de Wageningen Young Academy opgezet en is hij een bezield lid van bestuurlijke commissies in binnen- en buitenland.